Om Metallkretsen

Metallkretsens uppdrag är att organisera och genomföra insamling och återvinning av metallförpackningar i Sverige.

Svenska Metallkretsen AB är materialbolaget för de metallförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige d.v.s. företag som fyller förpackningar med varor, importerar färdigförpackade varor, bedriver handel med förpackade varor samt tillverkar förpackningar eller förpackningsråvaror.

Styrelse och ägare

Svenska Metallkretsen AB ägs gemensamt av sina uppdragsgivare:

  • Dagligvaruleverantörers förbund (DLF)
  • Svensk Dagligvaruhandel (SvDH)

Styrelse

Karin Brynell, SvDH
Jörgen Friman, DLF
Pär Bygdeson, SvDH
Edward Liepe, DLF

Årsredovisningar