Kontakta Metallkretsen

Kontaktuppgifter för Svenska Metallkretsen AB

Peter Trimmel, VD Svenska Metallkretsen AB
peter.trimmel@metallkretsen.se
070-527 60 99

Felanmälan och frågor

Felanmälan på återvinningsstation eller frågor kring insamling lämnas till FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB som ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Sverige.

Telefon: 020-088 03 11 eller epost: kund@ftiab.se