Producentansvar

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

För att sköta den lagstadgade insamlingen och återvinningen har förpackningsindustrin organiserat sig i fem materialbolag. Utöver Metallkretsen är det Svensk Glasåtervinning, Svensk Plaståtervinning, Pressretur och Returkartong.

Metallkretsens verksamhet finansieras av avgifter från producenter och importörer och av vår försäljning av metallråvara.