Hur systemet fungerar

Vårt uppdrag är att ombesörja insamling och återvinning av utsorterade metallförpackningar åt anslutna producenter.

Drift och skötsel av insamlingssystemet sköts av Förpackningsinsamlingen AB, FTI.

Vad får jag för förpackningsavgiften:

Metallkretsen erbjuder en spårbar, kvalitets- och miljösäkrad återvinningsprocess från tömning, sortering till materialåtervinning. 

Transport och sortering:

FTIs kontrakterade insamlingsentreprenörer ansvarar för tömning av återvinningsstationerna och borttransport.  De utsorterade förpackningarna lämnas därefter hos en så kallad sorteringsentreprenör d.v.s. ett återvinningsföretag som har direktavtal med Metallkretsen. Vi kan säkerställa kvalitets- och miljösäkrade helhetslösningar för hela processen dvs från omhändertagande och sortering till materialåtervinning. 

Materialåtervinning 

Alla inlämnade metallförpackningar sorteras efter aluminium, stål och övriga metaller för att därefter smältas ner och materialåtervinnas.  Fördelen med metallförpackningar är att de går att återvinna hur många gånger som helst utan materialförlust. Dessutom innebär metallåtervinning förutom hushållning med både naturtillgångar också energibesparingar. 

Vid omsmältning av stålförpackningar sparar man 75 procent av den energi som behövs för att framställa stål från järnmalm. 

Aluminium kan användas om och om igen och vid återvinning sparar man hela 95 procent energi, i jämförelse vid framställning av ny aluminium.