Förpackningsavgift

Producenter och importörer ska deklarera sina förpackningsmängder. Avgifter för insamling och återvinning av metall ska enligt producentansvaret betalas av producenterna. 

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar kontakta FTI, Förpackningsinsamlingen AB, kontaktuppgifter finns på deras webbplats.