Hur systemet fungerar:

I Sverige finns cirka 5 000 insamlingsplatser för metallförpackningar. Där kan du också lämna förpackningar av glas, plast och kartong samt tidningar. Metallförpackningar kan även lämnas på de flesta av kommunernas bemannade återvinningscentraler och intill bostäder där fastighetsnära insamlingsplatser är etablerade.

FTI, Förpackningsinsamlingen AB

FTI, Förpackningsinsamlingen AB ansvarar för återvinningsstationerna runt om i Sverige och därtill hörande insamling. Läs mer om FTI på deras webbplats.

Inget är för litet för att återvinnas

Inlämnade metallförpackningar transporteras till sorteringsanläggningar som separerar stål, aluminium och övriga restprodukter. Stål och aluminium transporteras vidare till järn- och aluminiumbruk där de smälts ner och blir råvara till nya metallprodukter. De övriga restprodukterna går till energiåtervinning.

Dina gamla konservburkar blir till nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Inget är för litet för att återvinnas, även en kapsyl har betydelse.