Frågor och svar

Vi vill vara till största möjliga hjälp. Hör av dig med dina frågor och funderingar så svarar vi så bra vi bara kan.

Om metallåtervinning

För att undvika deponi och för att hushålla med jordens resurser. Metall är ett väldigt bra förpackningsmaterial då det går att återvinna i det oändliga. Genom att återvinna metall sparar vi ändliga naturresurser och energi.

Ja, all metall återanvänds och det finns en ständig efterfrågan.

Insamling

Nej, endast förpackningar av metall – det vill säga alla slags konservburkar, tuber, kapsyler av metall, metall-lock, dryckesburkar, aluminiumfolie och -formar.

Släng ej: Värmeljus, bestick, kastruller, husgeråd och andra metallföremål (de lämnas istället i restavfallet eller på en återvinningscentral) samt burkar med färg- och limrester (= farligt avfall).

Tömning och borttransport ansvarar FTI för och utförs av kontrakterade insamlingsentreprenörer i respektive kommun.

Insamlingsentreprenören ska tömma behållarna innan de blir överfulla. Hur ofta tömningen sker kan bero på behållarstorlek och hur mycket metall som normalt lämnas på respektive återvinningsstation.