Metall i den cirkulära ekonomin

De flesta av oss har insett att jordens resurser är ändliga vilket innebär att vi måste hushålla med dem. Att återanvända de produkter och material som redan finns på marknaden är en vinst för både miljön och människan. Det är det som vi kallar för cirkulär ekonomi. Vinsten med metallförpackningar är att de kan återvinnas hur många gånger som helst utan materialförlust.

Lär dig mer om metall
                    
...

För hushåll

Lär dig mer hur metallåtervinning går till och hur systemet fungerar för hushåll.

Läs mer

För producenter

Vad gäller för producenter av förpackningar? Lär dig mer på vår webbplats.

Läs mer
...